Изненадваща новина за „Колежа“

Стадион Христо Ботев - „Колежа"

Гражданският съвет, който следи строителството на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, настоява Община Пловдив да възложи на проектанта на спортното съоръжение преработката на проекта. Целта е покриване на изискванията за получаване на категория 4 от Европейската футболна централа и осигуряване оптималната експлоатацията на стадиона.

Писмото на Гражданския съвет до общината:

„В последните месеци в Община Пловдив бяха проведени няколко срещи във връзка с изпълнението на обществената поръчка за строителството на стадион „Христо Ботев“, на които присъстваха представители на нашия екип, наречен Граждански съвет. На стадиона бе проведена среща с г-н Костадин Димитров – кмет на Община Пловдив, на която същият бе запознат в детайли с нашата позиция по отношение на довършването на стадион „Христо Ботев“.

На 02.05.2024 г. входирахме в Община Пловдив официално следните наши искания:

1. Във възможно най-кратък срок (предвид изтичащия срок на анекс към договор за ОП с ДЗЗД Колежа) Община Пловдив да състави комисия за установяване на гаранционните дефекти при изпълнението на етап 1.1. от строителството на стадион „Христо Ботев“, която, след като се запознае и с писмата, входирани по надлежния ред от ползвателя на стадиона „ПФК Ботев“ АД, да извърши посещение на място и излезе със становище.

2. В случай на установяване на гаранционни дефекти възложителят, в лицето на Община Пловдив, да предяви тяхното отстраняване на изпълнителя, в лицето на ДЗЗД „Колежа“.

3. Във възможно най-кратък срок Община Пловдив да възложи на проектанта на стадион „Христо Ботев“ преработката на проекта с цел покриване на изискванията за получаване на категория 4 от УЕФА и осигуряване оптималната експлоатацията на съоръжението за спортни цели.

4. Във възможно най-кратък срок Община Пловдив да предприеме действия за разширяване обхвата на етап 1.2. от строителството на стадион „Христо Ботев“, като в този етап се включат СМР, чието изпълнение е започнато от ДЗЗД „Колежа“, но по проект е предвидено за етап 2.

5. След изготвянето на проектите по т. 3 и вземане на решението по т. 4 Община Пловдив да предприеме действия за уточняване на всички необходими СМР, както и машини, съоръжения, оборудване и обзавеждане, необходими за цялостното завършване на стадион „Христо Ботев“ и получаване на категория 4 на УЕФА, с цел възможно най-бързото им възлагане.

6. Настояваме Община Пловдив да приобщи към екипа, отговарящ за строителството на стадион „Христо Ботев“, представител на „ПФК Ботев“ АД, който да подпомага екипа, като консултира и контролира изпълнението на изискванията за получаване на категория 4 на УЕФА на стадиона. Цялото жълто-черно общество, като изконен ползвател на спортното съоръжение, има най-голям интерес от бързото и качествено завършване на нашия дом при спазване на европейските норми и стандарти

Гражданският съвет продължава дейността си, като настоява всички процедури да се извършват при стриктно спазване на законовия ред! Ще продължим да информираме своевременно обществеността за работата на ГС!“, се казва в официалното изявление на Гражданския съвет за стадион „Христо Ботев“.


За нас

7DniSport.bg е дело на хората, които докато работеха в едноименния вестник, той бе най-четения спортен всекидневник в България!

Ние си тръгнахме, когато видяхме, че идват гробокопачите!

Сега пак сме тук! С Вас, които искате истинска, а не ведомствена журналистика!

7DniSport.bg е част от 7 DNI MEDIA GROUP


КОНТАКТИ